เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 4475/2529 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพูนผลบุรีรัมย์โจทก์
กรมสรรพากร จำเลย
การที่กรมสรรพากรตรวจพบข้อบกพร่องหลายประการในการประเมินเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม จากโจทก์ของเจ้าพนักงานประเมินสำหรับท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์จึงส่งเรื่องให้เจ้าพนักงานประเมินสำหรับท้องที่สรรพากรเขต 3 นครราชสีมาทำการออกหมายเรียกเพื่อตรวจสอบทบทวนและแก้การประเมิน ที่ผิดพลาดให้ถูกต้องหาใช่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายซ้ำในเหตุเดียวกันไม่ แม้โจทก์จะได้เสียภาษีตามการประเมินซึ่งผิดพลาดของเจ้าพนักงานประเมินสำหรับท้องที่ จังหวัดบุรีรัมย์ไปแล้ว ก็ไม่เป็นเหตุตัดอำนาจเจ้าพนักงานประเมินที่จะแก้ไขการประเมินนั้นให้ถูก

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021