เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2537/2529 
นายถวัลย์ พงษพฤทธโกศโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย

โจทก์ซื้อที่ดินและตึกแถวมาโดยไม่ได้ปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือกระทำการอื่นใด อันจะแสดงให้เห็นเจตนาซื้อทรัพย์สินนั้นมาเพื่อมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร แม้ภายหลังโจทก์ได้ขายที่ดินและตึกแถวไปโดยได้ราคาสูงกว่าเมื่อครั้งที่ซื้อมาก็เป็นราคาตามสภาพและค่าของเงินในขณะที่ขาย การขายที่ดินและตึกแถวของโจทก์จึงเป็นการขายทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021