เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 4464/2528 
เรื่อง โมฆะ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องโมฆะ, ประมวลรัษฎากร
เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดิน แม้จะเป็นเงินได้ของจำเลยซึ่งจำเลยมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ตาม ป.รัษฎากร ม.40(8) ก็ตาม แต่บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว หรือกฎหมายอื่นมิได้ห้ามบุคคลอื่นชำระภาษีดังกล่าวแทนจำเลยดังนั้น ข้อกำหนดเงื่อนไขของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการขายทอดตลาดที่ให้ผู้ซื้อต้องเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ จึงไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่อย่างใด ไม่เป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. ม.113 เมื่อโจทก์ผู้ซื้อตกลงกับเจ้าพนักงานบังคับคดีตามเงื่อนไขดังกล่าว แล้วก็ผูกพันโจทก์ที่จะต้องปฏิบัติตาม จะอ้างหน้าที่ของจำเลยเป็นผู้เสียภาษีมาปัดความรับผิดนั้นหาได้ไม่

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021