เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3747/2528 
เรื่อง เช่าช่วงสัญญา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องแบบโมฆะ, สัญญาต่างตอบแทน, แบบเช่าทรัพย์  
จำเลยตกลงโอนสิทธิ การขายสินค้าบนแผงลอยในตลาดนัดเทศบาลเมืองให้แก่โจทก์โดยโจทก์เสียค่าตอบแทนให้จำเลยเป็นเงินข้อตกลงระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาต่างตอบแทนไม่ใช่การเช่าช่วง สัญญาดังกล่าวไม่มีกฎหมายบังคับให้ทำเป็นหนังสือ ดังนั้นแม้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือโจทก์ก็มีอำนาจฟ้องจำเลยได
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021