เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2980/2528 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุกรโจทก์
กรมสรรพากร จำเลย
อาคารที่ใช้เป็นที่ทำการมูแลงรูชไนท์คลับ บริษัท กีฬากร จำกัด ซึ่งทำการค้าเกี่ยวกับ เครื่องกีฬาเป็นผู้เช่ามาจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โจทก์เป็นกรรมการของบริษัท กีฬากร จำกัด และเป็นกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารนครหลวงไทย จำกัด โจทก์กล่าวอ้างว่า มูแลงรูชไนต์คลับ ตั้งขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสโมสรพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จำกัด โดยให้สโมสรกู้ยืมเงินจากธนาคารนครหลวงไทย จำกัด ไปตบแต่งสถานที่หนึ่งล้านสี่แสนบาทเศษ มีโจทก์เป็นผู้ค้ำประกัน สโมสรดำเนินการได้ 2 ปี ขาดทุนจึงเลิก กิจการ แล้วให้ผู้อื่นเข้าดำเนินกิจการต่อโดยเพียงแต่ให้ผ่อนชำระหนี้ค่าตบแต่งสถานที่เป็นรายเดือนเท่านั้น ข้อนำสืบดังกล่าวนี้ นอกจากไม่มีหลักฐานการกู้ยืมหรือค้ำประกันมาแสดงให้เป็นที่น่าเชื่อถือแล้ว ยังไม่สมเหตุผลอีกด้วย เพราะสโมสรนี้ไม่เป็นนิติบุคคลจะกู้เงิน จากธนาคารโดยให้โจทก์ค้ำประกันได้อย่างไร ที่ศาลล่าง ทั้งสองไม่เชื่อว่ากิจการมูแลงรูชไนท์คลับเป็นของสโมสรธนาคารนครหลวงไทย จำกัด จึงชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น
ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยไม่มีพยานเอกสารเกี่ยวกับค่าเช่าที่จะใช้ในการประเมินภาษีนั้น จากคำของ เจ้าหน้าที่ของจำเลยซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภาษีของโจทก์ว่าในการสอบถามโจทก์รับว่าได้รับค่าเช่า ได้มีการออกใบเสร็จรับเงิน แต่เมื่อถามหาใบเสร็จโจทก์ว่าไม่มี และยังปรากฏตามบันทึกคำให้การของโจทก์อีกว่า เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้โจทก์ทราบว่ามีหลักฐานว่าโจทก์ได้รับเงินจากนางดารารัตน์เดือนละเท่าใด โจทก์เพียงแต่ปฏิเสธว่าบางเดือนไม่ได้รับเงินดังกล่าวเท่านั้น จึงยังฟังไม่ได้ว่าการประเมินภาษีของจำเลยไม่ชอบเพราะ ไม่มีพยานหลักฐาน

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021