เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1494/2527 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงก๋วยเตี๋ยวไทยเจริญโจทก์
กรมสรรพากรฯ จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515
โจทก์ประกอบการค้าผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว แม้ว่าถังบรรจุแป้งแต่ละใบจะบรรจุแป้งที่โม่ แล้วได้ 50 กิโลกรัม แต่แป้งที่ออกจากเครื่องโม่ลงถังมีน้ำปนอยู่ด้วย และการนึ่งแป้งก็ ทำให้น้ำระเหยออกไป ดังนั้นแป้งถังหนึ่งจะผลิตก๋วยเตี๋ยวได้ไม่ถึง 50 กิโลกรัม การผลิต ก๋วยเตี๋ยวในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนได้ผลผลิตต่อชั่วโมงไม่เท่ากัน เพราะใน เวลากลางคืนย่อมใช้คนงานน้อยกว่าในเวลากลางวันและการคำนวณรายรับของโจทก์เพื่อ เรียกเก็บเงินได้นิติบุคคลจะต้องหักวันหยุดประจำสัปดาห์ในวันอาทิตย์ และวันหยุดตาม ประเพณี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ให้ด้วย

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021