เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 319/2527 
บริษัท ส.ภาณุรังษี จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรฯ จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ม. 65 ตรี (3) (13)
โจทก์ดำเนินกิจการค้าจัดสรรที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำหน่ายแก่ประชาชน ในปี พ.ศ. 2518 ได้บริจาคที่ดินให้กรมตำรวจเพื่อสร้างสถานีตำรวจมิใช่เพื่อประโยชน์ของโจทก์โดย เฉพาะ แต่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปหรือแก่สาธารณชน นับเป็นการบริจาคเพื่อ การกุศลสาธารณะ ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ตรี (3) และไม่ใช่รายจ่ายเพื่อหา กำไรหรือเพื่อกิจการของโจทก์โดยเฉพาะตาม (13) จึงถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ กำไรสุทธิได้เพียงไม่เกินร้อยละ 1

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021