เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3318/26 
เรื่อง พยานหลักฐาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พยานหลักฐาน, พยานเอกสาร, ประมวลรัษฎากร
ตราสารที่ปิดแสตมป์ไม่บริบูรณ์จะใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้เฉพาะในคดีแพ่งเท่านั้น ไม่รวมถึงคดีอาญาด้วย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021