เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1616/2526 
นายประเสริฐ ยลพานิชกุล โจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แพ่ง ซื้อขาย (ม. 453) จ้างทำของ (ม. 587) ม. 77
โจทก์ประกอบพาณิชย์กิจ ขายรองเท้า โดยสั่งรองเท้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศมาจำหน่ายและสั่งโรงงานภายในประเทศผลิตให้ตามรูปแบบ และใช้ชื่อตามที่โจทก์เป็นผู้กำหนดขึ้นโดยเฉพาะและสั่งห้ามมิให้ทางโรงงานขายรองเท้าตามรูปแบบของโจทก์ให้แก่ผู้อื่นนอกจากโจทก์เพียงร้านเดียวมีการตกลงราคากันเป็นคู่ ๆ ไป แต่โรงงานเป็นผู้เสียภาษีการค้าในฐานะผู้ผลิต ดังนั้น นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับโรงงานจึงเป็นเรื่องซื้อขายสินค้ากันตามธรรมดาไม่ใช่เรื่องเจตนาที่จะว่าจ้างหรือรับจ้างทำของ อันจะถือว่าโจทก์อยู่ในฐานะเป็นผู้ผลิตรองเท้าตามมาตรา 77 แห่งประมวลรัษฎากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021