เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3450/25  
เรื่อง ผู้ผลิต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร ม.77
บริษัทโจทก์ให้บริษัทอื่นผลิตสินค้าโดยกำหนดรายละเอียดเช่นคุณภาพ รูปลักษณะ สี สูตรหรือส่วนผสม วัสดุส่วนใหญ่เป็นของผู้ผลิตเอง แต่มีบางส่วนที่ผู้ผลิตต้องซื้อจากโจทก์ จะต้องประทับตราหรือเครื่องหมายการค้าตามที่โจทก์กำหนด ผู้ผลิตจะขายให้ผู้อื่นไม่ได้ ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าตามใบสั่งซื้อส่งไปไปให้โจทก์ โจทก์ไม่ได้แปรรูป หรือแปรสภาพสินค้าเหล่านั้นให้เป็นสินค้าชนิดใหม่แต่อย่างใด โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ผลิตตามความหมายใน ป.รัษฎากร ม.77

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021