เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่3701/24 
บริษัท ยานยนต์พาณิชย์ จำกัด โจทก์
กรมสรรพากร จำเลย
เรื่อง การฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมิน  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร 
การฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินซึ่งเจ้าพนักงานได้ประเมิน โดยอาศัยอำนาจตาม ม.21 และ 71 (1) แห่ง ป.รัษฎากร ซึ่งห้ามอุทธรณ์ การประเมิน โจทก์ไม่จำต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อน
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021