เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่3580/24 
ม.ล.ฉันแข ดารากรโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง การประเมินภาษีอากรตาม ป.รัษฎากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร 
เมื่อการประเมินภาษีอากรตาม ป.รัษฎากร ไม่ถูกต้องเจ้า พนักงานประเมินย่อมมีอำนาจที่จะแก้การประเมินให้ถูกต้องได้ โดยไม่จำเป็น ที่เงินได้เดิมจะต้องเปลี่ยนแปลง
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021