เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่3533/24 
บริษัท นิวเซ็นทรัล จูลมิลส์ จำกัดโจทก์
บริษัท จูท อินดัสตรี้ (1961) จำกัด จำเลย
เรื่อง ลักษณะการจ้างทำของอันจะต้องเสียอากรแสตมป์ ป.รัษฎากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องจ้างทำของ,ประมวลรัษฎากร 
การที่โจทก์ตกลงจะให้คำแนะนำช่วยเหลือจำเลยในการก่อ ตั้งโรงงานทอกระสอบ และช่วยฝึกฝนพนักงานของจำเลยโดยจำเลยตกลงให้ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่โจทก์เสียไปแก่โจทก์นั้นเป็นงานที่โจทก์ตกลงจะทำ ให้จำเลยหลายสิ่งหลายอย่างทั่ว ๆ ไปและไม่มีกำหนดให้งานนั้นสำเร็จอย่างไร เมื่อใด จึงไม่มีลักษณะเป็นการจ้างทำของอันจะต้องเสียอากรแสตมป์ ป.รัษฎากร
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021