เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่3426/24 
นายไสว พุ่มโสภา กับพวกโจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์มหาชน กับพวกจำเลย
เรื่อง ภาษีเงินได้อย่างบุคคลธรรมดาตาม ป.รัษฎากร ม.75  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร 
ตราสารที่มีบุคคลหลายคนรวมทั้งโจทก์มอบอำนาจให้ ป.กระทำการแทนในกิจการหลายอย่าง รวมทั้งฟ้องและต่อสู้คดีโดยไม่จำกัดว่าเป็นกรณีเกี่ยวกับเรื่องใดโดยเฉพาะ เป็นตราสารมอบอำนาจทั่วไป จึงต้องปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ผู้มอบอำนาจทั้งหมดมิใช่ผู้มีอำนาจร่วมกันในกิจการที่มอบอำนาจ แม้มอบอำนาจในตราสารฉบับเดียวกัน ก็ต้องคิดตามรายบุคคล ผู้มอบคนหนึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่ง ตาม ป.รัษฎากร ม.108 และบัญชีอัตราอากรแสตมป์ข้อ 21 (ข) เมื่อตราสารดังกล่าวปิดอากรแสตมป์มาไม่บริบูรณ์จึงต้องห้ามมิให้ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งตาม ป.รัษฎากร ม.118
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021