เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3382/24 
นายทองดุลย์ ธนะรัชต์โจทก์
นายสุพร ศิริกุลจำเลย
เรื่อง การอนุมัติทุเลาการเสียภาษีอากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอุทธรณ์ฎีกา,ความสงบเรียบร้อย,ข้อที่ไม่ได้ยกในศาลชั้นต้น,ข้ออ้างใน
อุทธรณ์ฎีกา,บรรยาย,อายุความ ,สะดุดหยุดลง,คำให้การ,ปฏิเสธ,
ประเด็น,ฟ้องแย้ง,ประมวลรัษฎากร
 
อธิบดีกรมสรรพากรมิได้อนุมัติให้โจทก์ได้รับการทุเลาการเสีย ภาษีอากรแต่อย่างใดอายุความจึงมิได้สะดุดหยุดลงหรือสะดุดหยุดอยู่ทั้ง จำเลยมิได้ยกเรื่องอายุความดังกล่าวขึ้นต่อสู้ในคำให้การซึ่งมีแต่เพียงว่าคดี ยังไม่ขาดอายุความ มิได้แสดงเหตุว่าอายุความยังไม่ขาดเพราะอะไร จึงเป็น คำให้การที่เคลือบคลุม ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยในข้อนี้จึงเป็นการไม่ชอบด้วย ป.ว.พ.ม.225
การที่อายุความจะสะดุดหยุดลงหรือสะดุดหยุดอยู่หรือไม่นั้นย่อมเป็น ไปตามที่ ป.พ.พ.บัญญัติไว้ ไม่ว่าอธิบดีกรมสรรพากรจะอนุมัติให้ทุเลาการเสีย ภาษีอากรไว้หรือไม่ เมื่อเจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมินไปให้โจทก์ทราบ อายุความก็สะดุดหยุดลงตาม ป.พ.พ.ม.173 และเริ่มนับอายุความใหม่
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021