เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่3253/24 
บริษัท ซัมมิท อินดัสเตรียล คอปอเรชั่น (ปานามา) จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง การเติมน้ำมันลงถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือสินค้า 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร 
การเติมน้ำมันลงถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือสินค้า เพื่อ ใช้น้ำมันนั้นเป็นเชื้อเพลิงของเรือที่เดินทางเข้ามาใน และออกไปนอก ราชอาณาจักรเท่านั้น สินค้าของเรือซึ่งเป็นผู้ซื้อและชำระราคาจะอยู่ใน ต่างประเทศ ก็เป็นการขายภายในประเทศ มิใช่เป็นการขายและส่งออกนอก ราชอาณาจักร มิได้รับยกเว้นภาษีการค้า
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021