เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่3167/24 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง โจทก์ซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงเก็บวัสดุ โรงซ่อม และสำนักงาน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร 
โจทก์ซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงเก็บวัสดุ โรงซ่อม และสำนักงาน ต่อมาถูกเวนคืนเพื่อสร้างถนน ที่ดินถูกแบ่งเป็น 2 แปลง โจทก์ย้ายโรงเก็บวัสดุและโรงซ่อมไปอยู่ที่อื่น แล้วขายที่ดินแปลงที่เป็นที่ตั้งโรงดังกล่าวไปแม้จะนำเงินที่ได้จากการขายเข้าบัญชีรายได้ของโจทก์ ก็เป็นการนำเข้าบัญชีเพื่อที่จะคำนวณเป็นภาษีเงินได้ของโจทก์เท่านั้น ไม่เป็นการประกอบการค้าที่ดิน ไม่ต้องเสียภาษีการค้าตามบัญชีอัตราภาษีการค้า ท้ายหมวด 4 ในประเภทการค้า 11 การค้าอสังหาริมทรัพย์ตาม ป.รัษฎากร
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021