เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่3089/24 
บริษัท เจริญวัฒนา จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง เสียภาษีการค้าเกินอัตรา  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หนี้,ผิดนัด,ครอบครองปรปักษ์,ประมวลรัษฎากร 
โจทก์เสียภาษีการค้าเกินอัตราให้แก่กรมสรรพากรจำเลย เป็นเรื่องหนี้เงินที่จำเลยเรียกเก็บผิดไปจากที่กฎหมายบัญญัติ เป็นเรื่องสิทธิ เรียกร้องในหนี้เงิน เมื่อจำเลยไม่มีสิทธิอย่างใดในเงินที่เรียกเก็บนั้นจำเลย ก็ต้องคืนเงินอันมีจำนวนเงินที่เกินให้โจทก์ กรณีไม่ใช่เรื่องครอบครองปรปักษ์ ตาม ป.พ.พ.ม.1382 แม้เงินจำนวนนี้ไม่มีอยู่ที่จำเลยเพราะตกได้แก่แผ่นดิน และรัฐบาลได้ใช้จ่ายไปแล้วเพื่อการบำรุงประเทศ หรือโจทก์ได้บวกค่าภาษี ที่ได้ชำระไปแล้วรวมเข้ากับต้นทุนสินค้าและจำหน่ายให้กับผู้ซื้อ ก็หาเป็นเหตุ ที่จะทำให้จำเลยไม่ต้องรับผิดไม่
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021