เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่2781/24 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรบุรีบริการโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง กองตรวจภาษีอากรได้นำหมายเรียกไปส่งยังสถานีบริการหรือปั๊มน้ำมัน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร 
เจ้าพนักงานกองตรวจภาษีอากรได้นำหมายเรียกไปส่งยัง สถานีบริการหรือปั๊มน้ำมัน ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดโจทก์เคยประกอบการค้าอยู่ แต่ไม่มีผู้รับ จึงปิดหมายเรียกไว้ ณ ที่แห่งนั้น เมื่อไม่มีหลักฐานแสดงว่าโจทก์ ได้แจ้งเลิกกิจการค้าหรือย้ายสำนักงานที่ประกอบการค้านั้นไปที่อื่น จะถือว่า การส่งหมายเรียกไม่ชอบไม่ได้ การที่โจทก์มิได้ปฏิบัติตามหมายเรียกคือไม่นำ บัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีมาให้เจ้าพนักงานตรวจสอบตามที่กำหนด ไว้ในหมายเรียกนั้น เจ้าพนักงานประเมินย่อมมีอำนาจเรียกเรียกเก็บภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 2 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ตาม ป.รัษฎากร ม.71(1) รายได้จากการรับฝากรถต้องเสียภาษีการค้าประเภทคลังสินค้า
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021