เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่2662/24 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลี่ยงฮั่วเส็งโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง อำนาจฟ้อง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พยานหลักฐาน,พยานเอกสาร,คำสั่งเรียก,ต้นฉบับเอกสารอยู่กับบุคคล
ภายนอกคู่ความ,ใช้สิทธิทางศาล,
โต้แย้งสิทธิ,อำนาจฟ้อง,ประมวล
รัษฎากร
 
ผู้ลงชื่อในฐานะเป็นเจ้าพนักงานประเมินด้วย ก. โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเพียงผู้เตรียมแบบแจ้งการประเมินในฐานะเป็นเจ้าพนักงานประเมิน
กรมสรรพากรจำเลยแจ้งต่อศาลว่า เอกสารต่าง ๆ ที่โจทก์ส่งจำเลย ตามที่โจทก์ขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกมายังค้นหาไม่พบหากพบแล้วจะรีบส่งให้โดย ด่วน ดังนี้ จะถือว่าข้อเท็จจริงแห่งข้ออ้างที่โจทก์จะต้องนำสืบโดยเอกสารนั้น จำเลยได้ยอมรับแล้วตาม ป.ว.พ. ม.123 ไม่ได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021