เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่2542/24 
บริษัท กองทุนสินเพิ่มพูน จำกัดโจทก์
นายสนั่น สั้นศรี กับพวกจำเลย
เรื่อง การเบิกความเรื่องให้ช่วยลงชื่อค้ำประกัน  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอุทธรณ์ฎีกา,ความสงบเรียบร้อย ,ข้อที่ไม่ได้ยกในศาลชั้นต้น,ข้ออ้างใน
อุทธรณ์ฎีกา บรรยาย,ค้ำประกัน,แบบ,พยานหลักฐาน,
หน้าที่นำสืบ
 
จำเลยที่ 2 เบิกความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ช่วยลงชื่อค้ำ ประกันให้ โดยค้ำประกันเพียง 10,000 บาท แบบฟอร์มนั้นยังไม่ได้กรอกข้อ ความ จำเลยที่ 2ได้ลงชื่อในสัญญาค้ำประกันให้ไปด้วยความเกรงใจ เพราะ จำเลยที่ 1 บอกว่าไม่ต้องกลัวมีเรื่อง คำเบิกความดังกล่าวยังมีข้อต่อสู้ซึ่ง ศาลจะต้องวินิจฉัยตามประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยที่ 2 ค้ำประกันเงินกู้ จำเลยที่ 1 จำนวน 30,000 บาท ตามฟ้องหรือไม่ หาใช่เบิกความยอมรับ แล้วไม่
ตราสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์เป็นเรื่อง ป.รัษฎากร ม.118 บัญญัติไว้ โดยเฉพาะ ศาลอุทธรณ์ยกขึ้นวินิจฉัยเองได้แม้มิได้มีการยกขึ้นว่ากันมาแต่ใน ศาลชั้นต้น
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021