เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่0621/24  
อัยการศาลแขวงอุดรธานีโจทก์
นายบุญหลาย ไผ่ป้องจำเลย
เรื่อง การร้องขอคือของกลางซึ่งศาลสั่งริบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พยานหลักฐาน,ต้นฉบับเอกสาร,พยานเอกสาร ,ส่งสำเนา,
ประมวลรัษฎากร
 
กระบวนพิจารณาชั้นร้องขอคืนของกลางซึ่งศาลสั่งริบเป็นส่วน หนึ่งของกระบวนพิจารณาคดีอาญาเอกสารที่มิได้ปิดอากรแสตมป์นั้น ป.รัษฎากร ม.118 ห้ามมิให้ใช้เป็นพยานหลักฐานเฉพาะในคดีแพ่งเท่านั้นหาได้ห้ามมิให้ รับฟังในคดีอาญาด้วยไม่ และตาม ป.ว.อ.ม.240 มิได้บังคับให้คู่ความที่อ้าง เอกสารเป็นพยานหลักฐานต้องส่งสำเนาแก่อีกฝ่ายหนึ่งก่อนวันสืบพยาน 3 วัน ถ้าคู่ความฝ่ายใดต้องการสำเนา ศาลจึงจะมีอำนาจสั่งให้คู่ความฝ่ายที่อ้างนั้น ส่งสำเนาแก่อีกฝ่ายหนึ่งตามที่เห็นสมควร ถ้าหาต้นฉบับไม่ได้ก็อ้างสำเนาที่ รับรองว่าถูกต้องแล้วเป็นพยานได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021