เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่0282/24  
ธนาคารสหมาลายันโจทก์
นายอินเดอร์ยิต กับพวกจำเลย
เรื่อง หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดี ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เอกสาร,ภาษาต่างประเทศ,ประมวลรัษฎากร  
หนังสือมอบอำนาจของโจทก์ให้ฟ้องคดี ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนในฉบับภาษาอังกฤษ ตรงกับคำแปลภาษาไทย ชอบด้วย ป.ว.พ.ม.46 และป.รัษฎากร ม.118
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021