เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่0219/24  
บริษัท เอื้อวิทยา จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง งดหรือลดเบี้ยปรับโดยการอ้างว่าการคำนวณภาษีการค้าผิดพลาด 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร  
โจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินเพียง ให้งดหรือลดเบี้ยปรับโดยอ้างว่าโจทก์คำนวณภาษีการค้าผิดพลาด เพราะพลั้ง เผลอไม่ได้อุทธรณ์ว่าโจทก์ไม่ต้องเสียภาษีการค้า โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลในข้อที่ โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดังกล่าวไม่ได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021