เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 0134/24  
นายเอกมัย อุดมสุรบัญชาโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง หุ้นส่วนบริษัท,ชำระบัญชี,ข้อเท็จจริงห้ามฎีกา,อุทธรณ์ฎีกา,คดีไม่มี
ทุนทรัพย์ฎีกา,ประมวลรัษฎากร
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร  
มูลหนี้ค่าภาษีอากรสำหรับระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2517 เกิดก่อนเลิกบริษัท เจ้าหน้าที่ประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากผู้ชำระบัญชีภายใน 2 ปี ตาม ป.พ.พ.ม.1272 ได้คดีขับไล่จากที่ดิน ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้ใช่ค่าเสียหาย5,000 บาทกับเดือนละ 5,000 บาท จากวันฟ้อง ไม่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงหมายเรียกไต่สวนกับให้ส่งเอกสารตาม ป.รัษฎากร ม.19ไม่ต้องแสดงเหตุอันควรเชื่อแบบรายการที่ยื่นไม่ถูกต้อง จะเทียบกับการออกหมายจับหมายค้น ป.ว.อ.ไม่ได้บัญชีของโจทก์มิได้หายโจทก์หลีกเลี่ยงไม่นำบัญชีไปแสดงตามหมายเรียกเจ้าพนักงานมีอำนาจประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ตาม ป.รัษฎากร ม.71 (1)อัยการจังหวัดผู้ช่วยเข้าประชุมเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินแทนอัยการจังหวัด ไม่จำต้องมีใบมอบอำนาจ เพราะกฎหมายบัญญัติว่าอัยการจังหวัดหรือผู้แทน
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021