เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 2959/23 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัมมิทอินดัสเตรียล (ปานามา)่โจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง หน้าที่เสียภาษีการค้าตาม ม.78 แห่งประมวลรัษฎากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร
แม้โจทก์จะขายน้ำมันให้ดีเอฟเอสซีซึ่งเป็นหน่วยงานของจัสแมกดังที่โจทก์กล่าวอ้างก็ตาม แต่การที่หากดีเอฟเอสซีหรือจัสแมกผู้ซื้อมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีก็เป็นสิทธิของผู้ซื้อโดยเฉพาะ หาทำให้โจทก์ผู้ประกอบการค้าจำหน่ายน้ำมันได้รับยกเว้นภาษีด้วยไม่ โจทก์จึงมีหน้าที่เสียภาษีการค้าตาม ม.78 แห่งประมวลรัษฎากร
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021