เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 1438/23 
นายสวัสดิ์ สุภธีระโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
นางบัวผันสุภธีระผู้ร้อง
เรื่อง เมื่อสามีป่วย ภรรยามิมีสิทธในการยื่นคำร้องเรื่องการเสียภาษี
แทนสามีได้
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องคู่ความ,ใช้สิทธิทางศาล
สามีป่วยเป็นอัมพาต ไม่สามารถอุทธรณ์คำวินิจฉัยให้เสียภาษี เงินได้ต่อศาลได้ ภริยาไม่ใช่ผู้ต้องเสียภาษี ไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิตาม ป. รัษฎากรและไม่มีกฎหมายให้ภริยาร้องขอขยายเวลาร้องอุทธรณ์ต่อศาลได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021