เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่793/23 
นายจำรูญ สิงหกฤตพิศาลโจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีลมก่อสร้างจำเลย
เรื่อง จำเลยไม่ฎีกาคำพิพากษาที่ให้จำเลยชำระหนี้ภาษีเงินได้แก่เจ้าหนี้ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องฎีกา,คู่ความ,คำสั่งศาลชั้นต้น,ประมวลรัษฎากร
จำเลยไม่ฎีกาคำพิพากษาที่ให้จำเลยชำระหนี้ภาษีเงินได้แก่เจ้าหนี้ จำเลยขอมาในคำแก้ฎีกาให้ยกคำขอรับชำระหนี้ในข้อนี้ไม่ได้เงินได้พึงประเมินตาม ป.รัษฎากร ม.39 หมายความรวมถึงทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้รับ แสดงว่าต้องเป็นสิ่งที่ได้รับมาแล้ว มิใช่เพียงแต่งานที่มีสิทธิจะได้รับเงิน ในขณะครบรอบระยะเวลาบัญชีงานที่ทำในระยะเวลาบัญชีพ.ศ. 2512 แต่ได้รับค่าจ้างมาใน พ.ศ. 2513 จึงมิใช่เงินได้ที่จะนำไปคิด กำไรสิทธิปี พ.ศ. 2512
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021