เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่665/23 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยางไฟร์สะโตน (ประเทศไทย)โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง การนำใบลดหนี้ภาษีหลังจากที่ได้เสียภาษีไปแล้วมาหักถือว่า
ส่อเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีการค้า
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
โจทก์เสียภาษีการค้าจากรายรับของเดือนภาษีไปแล้ว แม้ต่อ มาโจทก์รับคืนยางที่ชำรุดแล้วจ่ายยางเส้นใหม่ให้หรือลดราคายางที่ค้างสต๊อก ของลูกค้าที่ซื้อไปด้วยเงินเชื่อหรือลดราคายางให้แก่ลูกค้าที่ซื้อยางจำนวนมาก ก็ดี หาเกี่ยวกับรายรับของเดือนภาษีต่อมาไม่ จะนำใบลดหนี้ในกรณีดังกล่าว มาหักจากรายรับของเดือนภาษีต่อมาไม่ได้ การที่โจทก์นำใบลดหนี้ดังกล่าว มาหัก จึงส่อเจตนาหลักเลี่ยงภาษีการค้า เจ้าพนักงานประเมินและคณะกรรม การพิจารณาอุทธรณ์ไม่ลดเบี้ยปรับให้โจทก์ จึงชอบด้วยระเบียบแล้ว
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021