เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่664/23 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์ททรัสต์โจทก์
นายฮุย แซ่โง้ว กับพวกจำเลย
เรื่อง คดีเกี่ยวกับการ้องทุกข์ขัดทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อเท็จจริงห้ามฎีกา,สิทธิในครอบครัว ,บังคับคดี,คดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฎีกา,
แก้มาก,ประมวลรัษฎากร
ผู้ร้องทั้งสองตีราคาเป็นทุนทรัพย์ในคดีร้องขัดทรัพย์มารวมทั้ง สิ้นเกินห้าหมื่นบาท แต่ทุนทรัพย์ของผู้ร้องแต่ละคนไม่เกินห้าหมื่นบาท เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายื่น ที่ผู้ร้องทั้งสองฎีกาว่าทรัพย์ตามบัญชีทรัพย์ คำร้องขัดทรัพย์เป็นของผู้ร้องทั้งสอง อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้าม ฎีกาเมื่อคดีจะต้องวินิจฉัยว่าผู้ร้องได้เช่าซื้อทรัพย์ที่ร้องขัดทรัพย์จริงหรือ ไม่ก็ต้องพิเคราะห์จากสัญญาเช่าซื้อที่ผู้ร้องอ้างมาเป็นพยาน สัญญาเช่าซื้อ จึงเป็นพยานหลักฐานโดยตรงในคดีเมื่อไม่ปรากฏว่ามีการปิดอากรแสตมป์ จึงใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021