เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่467/2523 
บริษัท กวงง่วนล้ง จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง กรรมการผู้จัดการบริษัทโจทก์ที่ได้รับหมายเรียกไม่ไปให้ถ้อยคำ
หรือมอบอำนาจ
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร 
กรรมการผู้จัดการบริษัทโจทก์ได้รับหมายเรียกที่ออกโดยชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว ไม่ไปให้ถ้อยคำหรือมอบอำนาจให้ผู้ใดไปชี้แจงแทนต่อ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์นั้น เป็นการไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกโดยไม่มี เหตุผลอันสมควรโจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลได้ตามบทบัญญัติ มาตรา 30 (2),33 แห่งประมวลรัษฎากร
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021