เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่151/2523 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลไชยศิริโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง จำเลยสารภาพเรื่องสัญญากู้ และสัญญาค้ำประกันที่นำมาฟ้อง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องระยะเวลา,เริ่มนับ,ประมวลรัษฎากร 
ระยะเวลานับแต่วันรุ่งขึ้น เจ้าพนักงานประเมินจำเลยส่งหมาย ให้โจทก์วันที่ 16 กันยายน ให้นำบัญชี เอกสาร หลักฐานมาแสดงในวันที่ 23 กันยายน ต้องเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน ตาม ป.พ.พ. ม. 158 บอกล่วงหน้าไม่ครบ 7 วันตาม ป.รัษฎากร ม.19,23 แต่จำเลยเตือน โจทก์และโจทก์ขอเลื่อนเวลาออกไปเกินกำหนดถือว่าให้เวลาเกิน 7 วันแล้วได้
กำหนดเวลา 150 วันตาม ป.รัษฎากร ม.71 หมายถึงออกหมายเรียก หลังจาก 150 วันจากวันครบรอบระยะบัญชี โดยโจทก์ยื่นรายการแล้วหรือไม่ ยื่นรายการ ไม่ทำบัญชี หรือทำไม่ครบในกำหนดนั้น มิใช่ต้องออกหมายเรียก ภายใน 150 วันนับแต่ครบรอบระยะเวลาบัญชี
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021