เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 3194/22 
นางสาวคำไหม สดชื่นโจทก์
นางศรีนวล อุดรพงษ์ กับพวกจำเลย
เรื่อง จำเลยสารภาพเรื่องสัญญากู้ และสัญญาค้ำประกันที่นำมาฟ้อง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร
จำเลยแถลงรับแล้วว่า สัญญากู้และสัญญาค้ำประกันที่โจทก์ นำมาฟ้องถูกต้องตามข้อความในเอกสาร ฟังได้ว่าจำเลยกู้และค้ำประกัน โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ ไม่ต้องอาศัยพยานหลักฐานจากตัวเอกสารนั้นอีก ไม่ต้องวินิจฉัยปัญหาเรื่องอากรแสตมป์
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021