เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 3185/22 
บริษัท ฮั่น จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิในรอบปี 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร

ผลขาดทุนในรอบปีบัญชีที่ยกมาหัก ในการคำนวณกำไรสุทธิ ต้องเป็นผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะบัญชีปีปัจจุบัน โดยยก ตามวิธีการทางบัญชีแต่ละปีจนถึงปีที่มีกำไร ไม่ใช่เอาผลขาดทุนใน พ.ศ. 2512,2514 ไปหักผลกำไรในปี 2516 โดยไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอน

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021