เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 3037/22 
บริษัท ฮั่น จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง ผู้ประกอบการค้ายื่นชำระภาษีการค้าขาด 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอายุความ,สะดุดหยุดลง,ประมวลรัษฎากร

ผู้ประกอบการค้ายื่นชำระภาษีการค้าขาดไป เจ้าพนักงานประเมินเรียกภาษีการค้าที่ขาดได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอยึดและขายทอดตลาดได้โดยไม่ต้องฟ้อง การทีเจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมินภาษีการค้าถือได้ว่าเจ้าพนักงานใช้สิทธิเรียกร้องบังคับแล้วตั้งแต่วันที่ผู้เสียภาษีได้ทราบการเรียกร้อง อายุความสะดุดหยุดลงตาม ม.173 ตลอดเวลาที่ผู้เสียภาษีอุทธรณ์และฟ้องต่อศาล

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021