เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3018/22 
นายมังกร ฉันทวานิชโจทก์
ส.อ.ปรีชา อมรานุช กับพวกจำเลย
เรื่อง ตราสารใบรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์อันต้องปิดอากรแสตมป์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องนิติบุคคล,ละเมิด,พิพากษาไม่เกินคำฟ้อง,บังคับคดี,บริวาร,บรรยายฟ้องจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม,ประมวลรัษฎากร

นายสิบทหารขับรถในราชการกองการขนส่ง กรมสารบัญทหารบกกองบัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งเป็นนิติบุคคลสังกัดอยู่ในกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหมต้องรับผิดในการละเมิดของผู้ขับรถ

ฟ้องระบุเลขหมายรถยนต์ของโจทก์ กท.ฟ0783 บางแห่งบรรยายเป็น 0738 จำเลยมิได้ต่อสู้ในคำให้การว่าฟ้องเคลือบคลุม ไม่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ยกขึ้นฎีกา ศาลไม่รับวินิจฉัย โจทก์นำสืบถึงรถหมายเลขที่ถูกต้องได้ไม่แตกต่างจากฟ้อง

เอกสารเป็นจดหมายของโจทก์ถึงบริษัทผู้ให้เช่าซื้อว่าโจทก์ได้ชำระเงินครบและได้รับของแล้ว ไม่ใช่ตราสารใบรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์อันต้องปิดอากรแสตมป์

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021