เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2573/22 
อัยการจันทบุรีโจทก์
นายสุเมธ วัชวรรธนะจำเลย
เรื่อง เจ้าของกิจการยื่นแบบแสดงรายได้ต่ำกว่าความเป็นจริงถือเป็นความผิด 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร
เจ้าของกิจการโรงเลื่อย มีผู้จัดการทำหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีด้วยก็ได้ ป.รัษฎากร ม.37 ฉบับที่ 16 พ.ศ.2502 ม.14 มิได้บัญญัติความผิดเฉพาะผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่หลีกเลี่ยง จำเลยจดทะเบียนการค้ายื่นแบบแสดงรายได้ต่ำกว่าจริง เป็นความผิด
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021