เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2151/22 
บจ.โกร๊กฯโจทก์
นายอำพนธ์ กฤษณะโลมกับพวกจำเลย
เรื่อง นำสืบกรณีโจทก์เป็นนิติบุคคลมีกรรมการดังฟ้อง และไม่รับรอง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฟ้องแย้ง,คำให้การ,กำหนดยื่น,ประมวลรัษฎากร
จำเลยให้การว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลมีกรรมการดังฟ้องและ ไม่จำเลยไม่ทราบ และไม่รับรอง โจทก์นำสืบพยานยืนยันตามฟ้อง จำเลย ไม่สืบพยานหักล้าง ศาลฟังตามที่โจทก์นำสืบ
หนังสือสัญญาซื้อขายค่านิยม และกิจการซักรีดไม่ใช่ตราสารที่ต้องปิด อากรแสตมป์
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021