เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1869/22 
อัยการกรมอัยการโจทก์
บจ.เพชรพิมานฯจำเลย
เรื่อง จำหน่ายตั๋วเข้าชมภาพยนตร์โดยไม่ปิดอากรแสตมป์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลายกระทง,บรรยายฟ้อง,ประมวลรัษฎากร
จำหน่ายตั๋วเข้าชมภาพยนตร์โดยไม่ปิดอากรแสตมป์ 346 ฉบับ ไม่มีอากรมหรสพปิดทับ 7 ฉบับ ไม่นำกากตั๋วใส่ภาชนะทันที 143 ฉบับ เป็นความผิดตามรายตัวผู้ดู ตาม ป.รัษฎากร ม.132 แยกเป็นความผิดตามตั๋วแต่ละฉบับ เป็นความผิด 496 กระทง แม้เป็นการฉายภาพยนตร์รอบเดียวกัน
บรรยายฟ้องว่า พนักงานของจำเลยเป็นผู้ฉีกตั๋วไม่นำกากตั๋วใส่ภาชนะเห็นได้ว่าเป็นการกระทำของจำเลย ซึ่งเป็นเจ้าของผู้จัดการให้มีและรับผิดชอบในการมหรสพ ตาม ป.รัษฎากรแล้ว
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021