เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1775/22 
บจ.สหสามัคคีค้าสัตว์โจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโจทก์เป็นค่าตอบแทนแก่เทศบาลซึ่งโจทก์กำหนด
ขึ้นเอง
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร
จำเลยประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโจทก์เป็นค่าตอบแทนแก่เทศบาลซึ่งโจทก์กำหนดขึ้นเอง ไม่ใช่เพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะต้องห้ามมิให้คำนวณเป็นรายจ่ายตาม ป.รัษฎากร ม.65ตรี (9) (13) รายจ่ายเป็นค่าเลี้ยงดู ค่ารับรอง เช่นช่วยซื้อบัตรชมกีฬา ซื้อของขวัญให้คนสำคัญในรัฐบาล ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์ของบุคคลอื่น เป็นรายจ่ายเป็นการส่วนตัว ตาม ม.65ตรี (3) ค่ารับรองส่วนที่เกินตาม ม.65ตรี (4) ไม่เป็นรายจ่ายที่จะนำมาคำนวณกำไรสุทธิได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021