เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1618/22 
บจ.อาดัมส์(ประเทศไทย)โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง นำเข้าวัตถุดิบในการผลิตหมากฝรั่งขาย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร
หัวน้ำเชื้อสระแหน่ มะนาวและส้มซึ่งโจทก์สั่งเข้ามาต้องผสม กับสิ่งอื่นก่อนจึงจะใช้ได้ ไม่เป็นวัตถุสำเร็จรูป แต่ใช้ผลิตหมากฝรั่งขาย ส่วนขี้ผึ้งจากพืชใช้ได้โดยไม่ต้องผสมกับสิ่งอื่น เป็นสินค้าสำเร็จรูป ต้องเสีย ภาษีการค้าสำหรับขี้ผึ้ง
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021