เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1588/22 
บจ.ลีเวอร์บราเดอร์(ประเทศไทย)โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง โจทก์ออกเงินชำระภาษีเงินได้แทนลูกจ้างแทนที่จะหักไว้ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หนี้,บุคคลภายนอกชำระ,คู่ความ,ประมวลรัษฎากร
โจทก์ออกเงินชำระภาษีเงินได้แทนลูกจ้างแทนที่จะหักไว้ ณ ที่จ่าย เป็นการที่บุคคลภายนอกชำระหนี้แทนลูกหนี้โดยเงินของโจทก์เมื่อชำระเกินไป โจทก์เรียกคืนได้
กรณีที่ไม่มีการประเมิน โจทก์ฟ้องเรียกภาษีที่ชำระเกินไปคืนได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์ก่อน
ป.รัษฎากร ม.63 ซึ่งให้ผู้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายเรียกคืนใน 3 ปีนั้น นายจ้างที่ออกภาษีให้เกินไปก็เรียกคืนได้ใน 3 ปีเช่นเดียวกันเงินที่ออกแทนไปเกิน 3 ปีเรียกคืนไม่ได้
วัตถุดิบที่โจทก์สั่งเข้ามาใช้ผลิตสินค้าไม่ได้สั่งเข้ามาขายในขณะเป็นวัตถุดิบ ไม่ต้องเสียภาษีการค้าตาม ป.รัษฎากร ม.77 ,78
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021