เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1330/22 
บจ.วิจิตรก่อสร้างโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง เจ้าพนักงานประเมินภาษีเงินได้ สั่งให้โจทก์เสียภาษีให้ถูกต้อง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
เจ้าพนักงานประเมินภาษีเงินได้ สั่งให้โจทก์เสียภาษีให้ถูกต้องเป็นการสั่งบังคับได้ตาม ป.รัษฎากร ม.12 โดยไม่ต้องฟ้อง จึงมีผลเป็นอย่างเดียวกับการฟ้องคดี อายุความสะดุดหยุดลงตาม ป.พ.พ. ม.173
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021