เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1328/22 
ธนาคารอเมริกา เนชั่นแนลทรัสต์แอนด์เซฟวิ่งส์ฯโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง หน้าที่ของนายจ้างในการหักภาษีเงินได้ของลูกจ้างส่งอำเภอ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
โจทก์เป็นนายจ้างมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ของลูกจ้างส่งอำเภอถ้าไม่หักส่งให้ครบถ้วน โจทก์ต้องรับผิดร่วมกับลูกจ้างในการเสียภาษีเงินได้ตาม ป.รัษฎากร ม.55 โจทก์จึงเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเช่นเดียวกับลูกจ้าง เมื่อโจทก์ไม่อุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานประเมินก่อนโจทก์นำคดีมาฟ้องศาลไม่ได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021