เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1286/22 
นายสง่า อนันตวิไลกิจฯโจทก์
บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุกับพวกจำเลย
เรื่อง ใบมอบอำนาจให้ฟ้องคดีปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนแต่มิได้ขีดฆ่า 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องฟ้องแย้ง,คำให้การ,กำหนดยื่น,ประมวลรัษฎากร
ใบมอบอำนาจให้ฟ้องคดีปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนแต่มิได้ขีดฆ่าศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานโจทก์จำเลยแล้ว โจทก์ขออนุญาตขีดฆ่าอากรแสตมป์ดังนี้ ศาลควรอนุญาตให้โจทก์ขีดฆ่าอากรแสตมป์และพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปไม่ใช่ยกฟ้องเสียทันที
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021