เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1055/22 
นายปรีชา วสุตรโจทก์
นายเกริกชัย ศิริภักดีจำเลย
เรื่อง ฟ้องร้องให้ชำระหนี้จำนอง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนอง,บังคับ,ประมวลรัษฎากร
โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้จำนอง ถ้าไม่ชำระก็ขอบังคับ จำนอง มิใช่ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้ จึงไม่ต้องมีสัญญากู้ที่ต้องปิดอากร แสตมป์มาแสดง
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021