เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่923/22 
บจ.กระเบื้องกระดาษไทยโจทก์
กรมศุลกากรกับพวกจำเลย
เรื่อง นำเข้าเครื่องจักร์เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการผลิตสินค้า 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
เครื่องจักรพร้อมด้วยส่วนประกอบ และอุปกรณ์เครื่องจักรของ โจทก์ได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรใช้ผลิตสินค้ามาเป็นเวลานายแล้ว ส่วน สินค้าตามฟ้องที่โจทก์นำเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งนี้มิใช่ส่วนประกอบ หรือ อุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้อยู่ หากแต่เป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ที่สั่งเข้ามา ภายหลังเพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุด จึงหาใช่สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีตาม ประมวลรัษฎากร มาตรา 79ตรี (11) ไม่
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021