เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่419/22 
นายกมล ตันไพเราะห์โจทก์
หจก.ป.บุญวัฒน์กับพวกจำเลย
เรื่อง ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่น ภ.ง.ด.ไม่ถูกต้อง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหนี้,ถึงกำหนด,ประมวลรัษฎากร,ล้มละลาย
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่น ภ.ง.ด.ไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานปรับปรุงกำไรสุทธิใหม่ ลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าพนักงานประเมินแจ้งคำสั่งประเมินแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้เสียภาษีและเงินเพิ่มซึ่งถือว่าเกิดขึ้นพร้อมกันได
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021