เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่270/22 
กรมสรรพารโจทก์
หจก.พรเพ็ญกับพวกจำเลย
เรื่อง ภาษีการค้ากับภาษีเงินได้ การฟ้องล้มละลาย และอำนาจยึดทรัพย์ตาม
ป.รัษฏากร
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
ภาษีการค้ากับภาษีเงินได้ ซึ่งไม่ได้ความว่าได้แจ้งการประเมินถึงผู้รับประเมินแล้ว ยังไม่เป็นหนี้แน่นอน ไม่มีข้อโต้แย้งอันจะฟ้องให้ล้มละลายได้ อำนาจยึดทรัพย์ตาม ป.รัษฎากรไม่ใช่บทบัญญัติว่าเป็นหนี้อันแน่นอน สิ่งที่อยู่ในความรู้เห็นของโจทก์ โจทก์นำสืบอย่างเลื่อนลอยไม่แน่นอน ยังฟังไม่ได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021