เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่243/22 
เรื่อง โจทก์ค้ำประกันหนี้ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหนี้,สัญญา,ไม่มีชื่อ,ค้ำประกัน,ประมวลรัษฎากร
โจทก์ค้ำประกันหนี้ซึ่งจำเลยที่ 1 ผูกพันต่อ อ.เจ้าหนี้ จำเลยที่ 2 รับจะใช้หนี้ที่โจทก์ต้องใช้แก่ อ.ไปตามสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 มิได้เป็น ลูกหนี้โจทก์ในสัญญาที่จำเลยที่ 2 ผูกพันต่อโจทก์สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 จึงเป็นแต่สัญญาชนิดหนึ่ง ไม่ใช่สัญญาค้ำประกัน ไม่ต้องปิดแสตมป์ โจทก์เรียกให้จำเลยที่ 2 ใช้หนี้ที่โจทก์ชำระแก่ อ.ไปได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021